Oferta

Jesteśmy ekspertami w zapewnianiu komfortowych warunków pobytu dla Seniorów, Niepełnosprawnych i innych osób wymagających opieki. Działamy w oparciu o wymagane prawem zezwolenia, zatrudniamy wspaniałych, oddanych swojej pracy profesjonalistów i robimy wszystko, aby Pensjonariusze czuli się w naszych Domach Opieki, jak we własnym domu (a nawet jeszcze lepiej).

Polecamy usługi w zakresie:

• pobytów stałych Seniorów i Niepełnosprawnych

• opieki pielęgniarskiej nad Seniorami, Niepełnosprawnymi i innymi osobami wymagającymi pielęgnacji

• opieki nad osobami starszymi, które chcą mieć zapewnioną pomoc i bezpieczeństwo w komfortowych warunkach.